Update chi phí dịch vụ của PCP từ tháng 10/2016 (áp dụng từ hôm nay, những ai đặt lịch...