Comiket 89 đã qua ngày đầu tiên đầy cuồng nhiệt với hơn 150,000 người tham gia và cả những...