Thông tin mới nhất thì trang phục chiến đấu của Saber đã được liên minh typemoon x COSPA cho...