Cosplay

Raiden Shogun quá đỗi xinh đẹp.

– Title: Genshin Impact – Ei: CN 清水奶油蛋糕 – Phx: Alston_西瓜呆毛汪 ​​​ Cre: https://weibo.com/5832199024/4943373553895551
Cosplay

Chị em nhà Saiba đáng yêu quá nè.

– Title: Blue Archive – Saiba Momoi: CN 铁板欧尼酱 – Saiba Midori: CN 钉宫草莓 – Phx: Touko_Fujimiya Cre: https://weibo.com/3312863250/4943398115477155...
Cosplay

Jingkiu xinh quá trời xinh.

– Title: Honkai Star Rail -​​​ Jingliu: CN 怎么可以不喜欢芝士 – Phx: 在下白锌 ​​​ Cre: https://weibo.com/5686765221/4919836994439940 #hsr
Cosplay

Hội người già Teyvat.

– Title: Genshin Impact – Venti: CN 柒音_喵喵喵 – Phx: -柒妖- Cre: https://weibo.com/5602905006/4946670719862244 ________________________
1 2 5
Facebook