MACROSS DELTA – BÀI CA TÌNH YÊU VÀ PHÁO ĐÀI DI ĐỘNG Như đã nói trong bài viết trước...