Vâng, đúng chất là King of Warcraft Cosplayer, Cosplayer LadyAngelus đã dựng lại hình tượng đức vua Llane trong series game dàn trận nổi tiếng của Blizzard WarCraft.

WARCRAFT 

KING LLANE 

COSPLAYER: http://ladyangelus.deviantart.com/

mb3wq7nnotxyl0f5rwvc c9lh9i1nyar3i76sfguv

Comments

comments