THẦN THOẠI BÚA MJOLNIR VÀ ANH HÙNG VIKING XỨ ASGARD  Trong timeline chính về Thor của Marvel. Mjolnir được...