Cosplay

Rei Ayanami gợi cảm

Thật ra thì bị Rei Ayanami hớp hồn từ những năm 1998 nhưng thời điểm đó internet và coplay...
Cosplay

Ngắm cosplay hớp hồn nào.

Gửi các bạn ít ảnh cosplay sưu tầm, các bạn thấy thế nào nhỉ Nguồn: Tokyo otaku mode https://www.facebook.com/tokyootakumode/posts/1128495463844674
1 330 331
Facebook