Chắc các bạn không còn xa lạ với Comicket rồi phải không nào . Đến với Comicket 95 kì này , chúng ta hãy cùng xem những hình ảnh cosplay của cộng đồng cosplayer bên nhật trong C95 nhé .

DvgCcf1VYAENpti DvgCdQ6VsAA6LiV DvgCeaeVYAAv-Xv Dvi9s5iUcAAjiKd Dvj7JLiVsAAzYsb DvjiEZ8U8AAz2BF DvjiFWjUwAIAJiu DvjiFWjUYAIIP5U DvjiFWkVsAEG3XW Dvjl-2VUcAAOxcK DvjlckAU8AA757m DvjmAUGVsAEyPEB DvjmBVIU0AAjaPV DvjmCaCUYAc4C4P DvjTwDhV4AEkGMV DvjVEgDUUAAaGJh DvjVFWdV4AAXscJ DvjVGIbUcAE6TLf DvjVHJAVYAAXYHd DvjvrV9V4AAYb0b DvjvrV9VYAIJC4J DvjYqKLUUAAofy6 DvjYqLHUcBIhWRC DvkBJUXU0AIxi6M DvkBJUZUUAAKRJX DvkXKh0U8AMUo1k DvkXKhvV4AAHCRo

Comments

comments