12987189_1693305430924376_8293304319423933336_n

Được biết đến là xuất hiện những 2 class Archer trong một cuộc chiến chén thánh tại phần Fate/Stay Night. Archer được biết là thân phận sau của Shirou Emiya là một Heroic Spirit của kiếp trước. Anh mang cho mình Class Cung thủ, với bộ đồ bó đỏ, áo giáp mỏng ôm đen và mái tóc bạch kim trải ngược. Vậy khi cosplay bạn co muốn được cao to đen không hôi và cơ bụng 6 múi như anh ấy không ?

ARCHER EMIYA INNER BODY ARMOR

Product by: ARK cosplay


13055463_1693306237590962_4182753257078388414_n
13076760_1693304714257781_6325763764746861265_n 13062134_1693305447591041_7327408976423065022_n 13012596_1693304730924446_1511363649554618322_n 12115826_1693304740924445_2600873563680963389_n 13015503_1693304780924441_9091365377202297093_n 13006473_1693304760924443_6758022541624319220_n 13010718_1693308664257386_3875392260104616016_n 13082577_1693304814257771_2070981680365842206_n 13043388_1693305464257706_1407615055253761667_n 12998526_1693304830924436_8621610924550658010_n

Comments

comments