Nhiều người không có đủ khả năng hoặc khu vực của học không có cung cấo nguyên vật liệu để làm đạo cụ hay phụ kiện cosplay, hoặc có những nơi không bán vật liệu mà chỉ có giấy là vậy liệu duy nhất mà bạn có thể xài tới. Giấy là vật kiệu có thể làm được nhiều thứ và có giá thành rẻ nhất. Làm rập, làm giấy bồi và nhiều thứ khác.

Ngoài ra giấy còn có thể làm được cả Kiếm nếu bạn biết cách làm. Video dưới đây dài hơn 1 tiếng rưỡi chỉ đầy đủ từng bước từng bước cách làm kiếm các thể loại chỉ sử dụng đúng 3 loại vật liệu và hóa chất là Giấy rất rất nhiều giấy, keo dán giấy và thanh que kem dùng để làm lõi trong của kiếm.

Comments

comments