Đây là một trong những ví dụ cho thứ gọi là tinh thần quả cảm huyền thoại và cống hiến cho công việc.

Chỉ cần muốn là được.

monster_musume_nhen_01

monster_musume_nhen_02

monster_musume_nhen_03

monster_musume_nhen_04

monster_musume_nhen_05

monster_musume_nhen_06

monster_musume_nhen_07

monster_musume_nhen_08

monster_musume_nhen_09

monster_musume_nhen_10

monster_musume_nhen_11

monster_musume_nhen_12

monster_musume_nhen_13

monster_musume_nhen_14

monster_musume_nhen_15

monster_musume_nhen_16

Đơn vị thực hiện:
– Seven Seas Entertainment
– Ninja Division
– Cosplayer: French-Canadian cosplayer, Marie Claude Bourbonnais

Comments

comments